Oddaj się Maryi!
Dodano 31.03.2017r. przez: Elżbieta
Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy powstania MI, w Niepokalanowie w każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywać się będzie spotkanie: Oddaj się Maryi. W Programie: konferencja i świadectwa, Eucharystia z oddaniem siebie i wszystkich spraw Niepokalanej, możliwość wstąpienia do MI, nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Każdy będzie mógł otrzymać pamiątkowy akt oddania z własnym podpisem oraz wypisanymi sprawami i osobami zawierzonymi Niepokalanemu Sercu Maryi, a także Cudowne Medaliki i inne materiały związane z aktami oddania. Terminy: pierwsze spotkanie:
5 listopada 2016.
następne:
3 grudnia 2016,
7 stycznia 2017,
4 lutego,
4 marca,
1 kwietnia,
6 maja,
3 czerwca
Czym jest spotkanie Oddaj się Maryi

Spotkanie Oddaj się Maryi jest modlitewnym zebraniem wiernych pragnących pogłębić swoją relację z Matką Bożą poprzez całkowite zawierzenie Jej siebie i swoich spraw. Inspirowane jest zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski, które od 18 lat odbywa się co miesiąc na Jasnej Górze. Program: 10.00 Konferencja i świadectwa w sali św. Bonawentury. 11.00 Eucharystia z oddaniem siebie i wszystkich spraw Niepokalanej, możliwość wstąpienia do MI 12.00 Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi
Dla kogo?

Adresowane jest do wszystkich szukających u Maryi ratunku:
członków Rycerstwa Niepokalanej i tych, którzy już oddali się Niepokalanej celem pogłębienia, poszerzenia, wzmocnienia, ponowienia tego oddania i oddania konkretnych spraw;
kto nie jest w Rycerstwie Niepokalanej i jeszcze nie oddał siebie Niepokalanej, celem poznania Maryi i przyjęcia Jej jako matki (wypełnienie testamentu z Krzyża), oddanie się Jej matczynej opiece i oddanie konkretnych spraw.
Kiedy i jaki jest program?

Spotkanie odbywa się raz w miesiącu, w każdą pierwszą sobotę w Niepokalanowie. Początek spotkania w sali świętego Bonawentury, z tyłu Bazyliki, o godz. 10.00. Na wstępie konferencja wyjaśniająca idee oddania się Maryi połączona ze świadectwami. W trakcie konferencji będzie można nabyć:
- specjalnie przygotowane Akty oddania Niepokalanemu Sercu Maryi: siebie, Rodziny, Parafii, Firmy, Władz Samorządowych;
- karteczki do wpisywania spraw, które pragniemy oddać Niepokalanej;
- Cudowne Medaliki
- i inne materiały. Podczas konferencji na karteczkach piszemy prośby do Matki Bożej i wypełniamy nabyte Akty. Po konferencji przejdziemy do Bazyliki, gdzie o godz. 11.00 sprawowana jest Msza święta z oddaniem siebie i wszelkich spraw Niepokalanemu Sercu Maryi. Wypisane karteczki ze sprawami poleconymi Maryi składamy w koszu przed ołtarzem. Wypełnione Akty zatrzymujemy przy sobie i po indywidualnym odczytaniu po Eucharystii zabieramy do swoich domów. Aktu oddania siebie Niepokalanemu Sercu Maryi dokonamy po kazaniu. W tym celu będziemy wykorzystywać różne teksty zaproponowane przez Kościół (np. Piusa XII z 1942 r., kard. Hlonda z 1946 r., św. Jana Pawła II z 1984, śluby jasnogórskie kard. Wyszyńskiego itp.). Nie chodzi tu bowiem o konkretne słowa, ale o decyzję woli całkowitego oddania Maryi. Podstawą biblijną jest przyjęcie testamentu z krzyża. Swoje sprawy oddajemy Matce Bożej za pomocą przygotowanych karteczek, które będą składane w koszyczku u stóp Niepokalanej. W tych intencjach sprawowana jest Msza święta w pierwszą sobotę oraz codziennie odmawiany Różaniec w kaplicy klasztornej. Znakiem zewnętrznym oddania się jest noszenie Cudownego Medalika. Po Komunii świętej osoby odpowiednio wcześniej przygotowane będą mogły wstąpić do Rycerstwa Niepokalanej. Po Mszy świętej jest adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową w intencji wszystkich powierzonych Maryi sprawach, 15-minutowe rozważanie tajemnic różańcowych. Po błogosławieństwie, w indywidualnej modlitwie dokonujemy oddania Niepokalanemu Sercu Maryi: siebie, rodziny, firmy, instytucji, parafii - według nabytych Aktów. W trakcie całego spotkania będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej.