Relikwie Św. Maksymiliana

Relikwie św. Maksymiliana
Dnia 17 05 2008r. udaliśmy się do Niepokalanowa po relikwie św. Maksymiliana Kolbe.
Relikwie zostały przekazane przez Gwardiana Narodowego o.Stanisława Piętkę oraz Prezesa Narodowego MI o.Ryszarda Żubera na ręce naszego opiekuna księdza Jacka Chromniaka.
Uroczyste przyjęcie relikwi nastąpiło 8 06 2008r. w naszym kościele. We Mszy św. udział wzięli zaproszeni goście, rycerze i rycerki z Zawadzkiego, Wrocławia, Kościelisk, Głogówka oraz Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego Świeckich, którzy pocztami sztandarowymi uświetnili tę uroczystość. Relikwie zostały ozdobione dwoma koronami wykonanymi z białych i czerwonych kwiatów, które symbolizowały czystość i śmierć męczeńską świętego. Na agapie przygotowanej przez Wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej w Opolu udział wzięli wszyscy zaproszeni goście.