Modlitwa do Św. Maksymiliana

Modlitwa do św. Maksymiliana
Koronka do Św. Maksymiliana Marii KolbegoDla nawrócenia i uświęcenia dusz, jedynym narzędziem jest łaska Boża.
Tę łaskę otrzymuje się poprzez modlitwę. Dlatego to modlitwa, którą Niepokalana sama na Cudownym medaliku objawiła, ma pierwszorzędną wagę.
Celem tej koronki, składającej się z 15 ziarenek oraz medalika przedstawiającego św. Maksymiliana, jest wyproszenie wstawiennictwa tego męczennika miłości, którego Papież Jan Paweł II ogłosił "patronem trudnych czasów" oraz "prorokiem cywilizacji miłości". Święty Maksymilian sam potwierdził, że ci, którzy są w niebie, wolni od zmartwień i zajęć doczesnych, mogą "obiema rękami" pracować na rzecz tych, którzy w szczególnych potrzebach wzywają pomocy.


Jak się odmawia koronkę


Rozpoczyna się na pierwszym ziarenku, które jest za medalikiem, recytacją Memorare (Modlitwa św. Bernarda), która przypomina o synowskiej miłości i bezwarunkowej ufności, jaką św. Maksymilian darzył Niepokalaną. Na pozostałych czternastu ziarenkach, których liczba nawiązuje do daty śmierci Św. Maksymiliana ( 14 sierpnia ), odmawia się modlitwę "Cudownego Medalika", przez niego samego dostosowaną. Zawsze zachęcał do jej odmawiania w intencji nawrócenia i uświęcenia każdego człowieka, poczynając od samego siebie. Po każdej modlitwie wzywa się wstawiennictwa św. Maksymiliana, pamiętając o szczególnej intencji lub o osobie, za która się modlimy.


Memorare ( Modlitwa Św. Bernarda )


Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami, i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale je usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen.


Modlitwa z "Cudownego Medalika"


O Maryjo, bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy,
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.


Wezwanie


Św. Maksymilianie, módl się za nami !


Kończymy koronkę modlitwą do Św. Maksymiliana:


Módlmy się.
Boże, który dałeś Kościołowi i światu Św. Maksymiliana Marię Kolbego, kapłana i męczennika, pałającego miłością do Dziewicy Niepokalanej, całkowicie oddanego misji apostolskiej i heroicznej służbie bliźniemu, za jego wstawiennictwem daj nam, ku chwale Twego imienia, zaangażować się bez reszty dla dobra ludzkości, abyśmy naśladowali życie i śmierć Chrystusa, Syna Twego. Amen.Litania do św. Maksymiliana Kolbe


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święty Maksymilianie, módl się za nami

Wielki miłośniku Boga,

Nieustraszony rycerzu Niepokalanej,

Apostole Niepokalanej Pośredniczki łask,

Założycielu Rycerstwa Niepokalanej,

Apostole Cudownego Medalika,

Mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej,

Wzorze życia zakonnego,

Pragnący śmierci męczeńskiej,

Gorliwy apostole Japonii,

Pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych,

Zdobywco dusz dla Niepokalanej,

Ukazujący ludziom ideał życia,

Miłośniku modlitwy,

Wzorze niezachwianej ufności,

Pociągający ludzi dobrocią i radością,

Pragnący nawrócenia grzeszników,

Pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa,

Pragnący nawrócenia pogan,

Kochający bliźnich dla Boga,

Miłośniku umartwienia i pokuty,

Przykładzie posłuszeństwa,

Miłośniku ubóstwa i prostoty,

Wzorze anielskiej czystości,

Obrońco dobrych obyczajów,

Głosicielu odrodzenia narodu polskiego,

Obrońco wiary świętej,

Apostole prasy katolickiej,

Apostole dobrego przykładu,

Wzorze znoszenia cierpień,

Przykładzie przebaczenia wrogom,

Umacniający współwięźniów na duchu,

Ofiarujący swe życie za rodzinę,

Śpieszący z kapłańską posługą skazańcom,

Męczenniku Oświęcimia,

Chlubo polskiej ziemi,

Wsławiony po całym świecie,

Wielki nasz orędowniku w niebie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.
K. Módl się za nami święty Maksymilianie.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się: Wszechmogący, miłosierny Boże, który serce św. Maksymiliana rozpaliłeś miłością do Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego królestwa, rozpal i nasze serca podobną miłością i ofiarnością, abyśmy w życiu swoim szukali zawsze Twej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim blogosławieństwem

i dajesz jej wzory świętosci, prosimy Cię, abyśmy wiernie naśladowali wzór

Świętego Maksymiliana i przez szczególne oddanie Niepokalanej szerzyli

Królestwo Chrystusowe.
Święty Maksymilianie, który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliżniego

w imię tej miłości wspomóż mnie swoim wstawiennictwem i uproś łaskę.............

o którą pokornie proszę.
Ojcze nasz.....Zdrowaś Maryjo...
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,

którzy się do Ciebie uciekamy

i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,

a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego

i poleconymi Tobie.


Hymn MI: Niesiemy sztandar
1 Niesiemy sztandar w świat daleki / Niepokalanej w blaskach zórz.
Skłonią się ludy, schylą wieki / Ona zwycięży wroga dusz.
Refren: Hufcom rycerzy swych hetmani
z niebiosów tronu świata Pani.


2 Niesiemy sztandar żywej wiary,/ Co miłość Boga bliźnich zna.
Nadziei świętej serc ofiary / Zbawienie dusz, pogromu zła.


3 Szumią chorągwie Jej błękitne, / Lśnią słońca łask Jej złotym tłem.
I życie święte, życie szczytne, / Powstaje z krańca w krańce ziem.


4 Niesiemy sztandar w świat daleki / Niepokalanej Matki dusz.
Skłonią się ludy, schylą wieki
W zwycięskich blaskach wiecznych zórz.