Róża Różańcowa Niepokalanej

Intencje dla Róży NMP Niepokalanej na 2019 rok
Styczeń
Aby Kościół niósł zawsze i wszędzie orędzie pokoju i chrześcijańskiej nadziei.
Luty
Aby Kościół przez modlitwę nieustannie wspierał misyjną działalność swoich członków
Marzec
Aby cały Kościół swoją modlitwą zawsze wspierał Ojca Świętego w jeg... więcej
Intencje dla Róży NMP Niepokalanej na 2018 rok
Styczeń
O pokój na świecie
Luty
Aby chrześcijanie na całym świecie mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności
Marzec
O rozeznanie duchowe indywidualne i wspólnotowe
Kwiecień
O łaskę świętości dla kapłanów
Maj
Abyśmy umieli żyć w poszanowaniu prywat... więcej
Intencje dla Róży NMP Niepokalanej na 2017 rok
Styczeń
O pokój na świecie
Luty
łaskę mądrości
Marzec
O łaskę rozumu
Kwiecień
O łaskę męstwa
Maj
O łaskę umiejętności
Czerwiec
O łaskę pobożności
Lipiec
O łaskę bojaźni Bożej
Sierpień
O łaskę pokory
Wrzesień
O łaskę czystości
Październik... więcej
Intencje dla Róży NMP Niepokalanej na 2016 rok
Styczeń
Abyśmy mogli wszędzie zanieść pokój, przebaczenie i zrozumienie sercem napełnionym miłosierdziem

Luty
Aby cierpiący na ciele i duszy zostali pokrzepieni miłosierną miłością Boga

Marzec
Aby świadomość miłosierdzia Bożego uzdolniła nas do ... więcej
Intencje dla Róży Niepokalanej na 2015 rok
Styczeń
Za jedność chrześcijan.

Luty
Aby Wielki Post był czasem przygotowania do zjednoczenia z Bogiem.

Marzec
Aby osoby konsekrowane tak jak Maryja były gotowe do słuchania wszystkiego co Boże.

Kwiecień
Aby osoby konsekrowane były prawdziwym... więcej
Intencje Róży Różańcowej Niepokalanej na 2014 rok.
W 2014 roku Róża Różańcowa Niepokalanej modli się w intencji Kościoła Świętego, kapłanów i rodzin.
Intencje dla Róży Niepokalanej na 2013 rok
Styczeń
Za kraje dotknięte wojną, aby poniechały przemocy i rozwiązały konflikty na drodze pojednania
Luty
Za podejmujących działalność charytatywną, aby cierpliwie i z miłością służyli potrzebującym
Marzec
Za papieża, biskupów, kapłanów, aby ich apo... więcej
Intencje Róży Różańcowej Niepokalanej na rok 2012
Styczeń - O pokój na świecie, zaprzestanie szerzenia nienawiści i prowadzenia wojen.

Luty - O dary Ducha Świętego dla Ojca Świętego, biskupów i kapłanów oraz o wierność w powołaniu osób konsekrowanych.

Marzec - O poszanowanie życia i godności każdeg... więcej
Intencje Róży Różańcowej Niepokalanej na 2011 rok
Styczeń
Maryjo,Święta Boża Rodzicielko,uproś naszej ojczyźnie i całej ludzkości jedność,pokój i wiarę,aby wszystkie narody przyjęły Jezusa Chrystusa Syna Bożego i uznały Go za Zbawiciela świata.
Luty
Maryjo,Matko zawierzenia,spraw,aby nasza ojczyzna i ... więcej