Intencje Róży Różańcowej Niepokalanej na 2011 rok
Dodano 29.12.2010r. przez: Elżbieta
Styczeń
Maryjo,Święta Boża Rodzicielko,uproś naszej ojczyźnie i całej ludzkości jedność,pokój i wiarę,aby wszystkie narody przyjęły Jezusa Chrystusa Syna Bożego i uznały Go za Zbawiciela świata.
Luty
Maryjo,Matko zawierzenia,spraw,aby nasza ojczyzna i wszyscy ludzie powierzyli swoje życie Bogu Ojcu przez Twoje pośrednictwo.
Marzec
Maryjo,Służebnico Pańska,spraw,aby wszystkie narody podjęły pokutę i nawrócenie dla uproszenia Bożego miłosierdzia dla całego świata.
Kwiecień
Maryjo,Matko Zmartwychwstałego Pana,niech nasza ojczyzna będzie zawsze wierna Chrystusowi,krzyżowi i Ewangelii.
Maj
Maryjo,Królowo Polski,dopomóż nam wypełniać Jasnogórskie Śluby Narodu,aby Polska była prawdziwie Królestwem Twoim i Twojego Syna.
Czerwiec
Maryjo,Oblubienico Ducha Świętego,uproś ojczyźnie i światu nowe Zesłanie Ducha dla odrodzenia ludzkości i zapanowania Królestwa Serca Jezusowego.
Lipiec
Maryjo,wspomożycielko ludu chrześcijańskiego,uproś Kościołowi pokój i rozwój na całym świecie,aby Ewangelia Chrystusa dotarła do wszystkich rządzących i zakątków świata.
Sierpień
Maryjo, Królowo Świata, niech jak najprędzej zatriumfuje Twoje Niepokalane Serce i ocali ludzkość przed zagładą.
Wrzesień
Maryjo, Matko Bolesna,pochyl się nad naszą ojczyzną i spraw,aby wszyscy ludzie bezgranicznie zaufali Chrystusowi Odkupicielowi człowieka.
Październik
Maryjo,Królowo Różańca przyjmij nasze błagania za ojczyznę i uproś łaski potrzebne do zbawienia świata.
Listopad
Maryjo,Królowo wszystkich świętych,wprowadź wszystkie Twoje dzieci do domu Ojca niebieskiego.
Grudzień
Maryjo,Niepokalane Poczęcie,bądź mądrością dla rządzących,ocaleniem dla każdego,kto się Tobie powierza i do Ciebie ucieka.