Rekolekcje maryjne lipiec 2011
Dodano 30.07.2011r. przez: Elżbieta
W dniach 7-10 lipca pięć osób z naszej wspólnoty uczestniczyło w rekolekcjach, które odbyły się w Centrum Kolbiańskim w Harmężach. Rekolekcje na temat duchowości maryjnej przygotował dla nas o. dr Piotr Cuber. Rekolekcje są wielkim umocnieniem dla nas, rycerzy Niepokalanej , aby na wzór Maryi oddać się na własność Bogu, rezygnując z własnych planów i uwierzyć bardziej Bogu niż sobie.
W ciszy można odkryć jaki jest Boży plan dla nas, w historii zbawienia świata i zastanowić się jaka jest nasza odpowiedź, czy pełna uległości wobec Woli Bożej, jak u Maryi?
Kontemplując ikonę Matki Bożej "Umilenie-Słodki pocałunek" możemy podziwiać płaszcz wiary Maryi, która wytrwała w niej aż do końca, aż po Krzyż. Czy nasza wiara jest na tyle silna, aby powiedzieć Bogu tak, na cierpienie, czy może brak nam wiary?
Można również rozważać co daje szczęście? Obserwując Maryję, nasuwają się myśli, że pełnię szczęścia można osiągnąć służąc Bogu i człowiekowi. Można zadać sobie pytanie, czy jesteśmy szczęśliwi? Czy umiemy zaufać Maryi jako mistrzyni, która wskazuje drogę, wstawia się za nami, chce uczestniczyć w życiu ludzi, także w ważnych momentach naszego życia, ale zawsze jako mistrzyni drugiego planu, gdyż najważniejszy jest Jezus, a Maryja nie chce Go sobą zasłaniać.
Również zastanawiający jest fakt, że Bóg wejrzał na pokorę służebnicy. To, że Bóg ją dostrzegł jest dla niej źródłem radości. Czy mam na tyle pokory, aby Bóg wejrzał łaskawie na mnie, czy mam w sobie tę uległość wobec Woli Bożej? Czy już zniknął z serca lęk, a pojawiła się radość? Czy na wzór Maryi rozmawiam z Bogiem przez uczynki, czy też moja wiara martwa jest, bo bez uczynków. Czy umiem dostrzec delikatność Maryi z surowością otaczającego nas świata? Kontemplując oczy Maryi widzę, że są rozpromienione Duchem Świętym. Czy proszę o światłe oczy serca? Kontemplując piękno Maryi, Jej zaufanie Bogu i Jego mądrości nasuwa się jeszcze wiele pytań, ale naśladując naszą mistrzynię jako milczącą i słuchającą Słowa z pewnością otrzymamy odpowiedź.