Sprawozdanie z działalności Rycerstwa Niepokalanej w Opolu za rok 2011
Dodano 10.02.2012r. przez: Elżbieta
Sprawozdanie z działalności wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej przy parafii św. Jacka w Opolu w roku 2011 r.

Styczeń:
Spotkanie wspólnoty
temat: Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie.
Luty:
Spotkanie wspólnoty
temat: Stabat Mater Dolorosa.
Marzec:
Spotkanie wspólnoty
temat: Narodziny Kościoła.
W święto Zwiastowania Pańskiego rycerze przystępują do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
Kwiecień:
Spotkanie wspólnoty
temat: Testament z Krzyża.
X Dni Kolbiańskie z okazji 70. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana. Z naszej wspólnoty uczestniczyło 5 osób, które dały świadectwo na naszej stronie internetowej.
Maj:
Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych.
50 osób wzięło udział w pielgrzymce do Łagiewnik – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Zakopane – Sanktuarium Fatimskie, Zakopane Olcza – Sanktuarium Cudownego Medalika, Ludźmierz – Sanktuarium Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Wadowice – Sanktuarium Ofiarowania Najświetszej Maryi Panny. Relacja z pielgrzymki znajduje się na stronie internetowej.
Rycerze z pocztem sztandarowym biorą udział w ślubowanej, pieszej pielgrzymce do kaplicy Matki Bożej do Lędzin.
Zjazd prezesów i liderów Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie. Udział wzięła Elżbieta Nestorowicz.
Czerwiec:
Spotkanie wspólnoty
temat:Kobiecie oblicze Kościoła
Rekolekcje o duchowości maryjnej w Centrum Kolbiańskim w Harmężach. Udział wzięły 2 osoby z naszej wspólnoty.
Rycerze podejmują Nowennę do Ducha Świętego.
Lipiec:
Rekolekcje Maryjne w Centrum w Harmężach pod tytułem: Umilienie słodki pocałunek. Z naszej wspólnoty udział wzięło 5 osób.
Sierpień:
Rycerze podejmują Nowennę do św. Maksymiliana.
Piesza pielgrzymka z pocztem sztandarowym do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, aby uczcić 70. rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbe. Udział wzięło 50 osób. Zwiedziliśmy Inwałd – Park miniatur oraz Wadowice.
Piesza pielgrzymka na Jasną Górę do Częstochowy, w której udział wzięły cztery rycerki, także w intencjach Rycerstwa.
Wrzesień:
Spotkanie wspólnoty:
temat: Maryja matką wszystkich wierzących.
18 września, aby uczcić patrona naszej wspólnoty, św. Maksymiliana Kolbe, w naszej parafii zorganizowaliśmy Dzień Kolbiański. Podczas Mszy Św., w której aktywny udział wzięli Rycerze Niepokalanej. zostało przyjętych 7 nowych członków rycerstwa. W ramach nabożeństwa odbył się występ słowno-muzyczny na chwałę Niepokalanej i św. Maksymiliana.Po każdej Mszy świętej można było nabyć gazetki Rycerza Niepokalanej, Cudowne Medaliki oraz różne materiały informacyjne.. Dzień Kolbiański został uwieńczony wspólną agapą, odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz Różańcem według rozważań św. Maksymiliana Kolbe.
Wraz z pocztem sztandarowym udzial wzięli Rycerze Niepokalanej z Kościelisk.
Nastąpiła zmiana opiekuna wspólnoty. Księdza Jacka Chromniaka, opiekę nad wspólnotą objął ks. Sławomir Kwiatkowski.

Październik:
Spotkanie wspólnoty
temat: Królowa, matka Króla.
Przedstawiciele Rycerstwa wzięli udział w nocnym czuwaniu ze św. Franciszkiem. Nasza wspólnota podjęła się przygotowania i rozważania Różańca Św. według św. Maksymiliana.
Zjazd prezesów i liderów Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie. Udział wzięła Elżbieta Nestorowicz.
Podczas Mszy Św. pierwszosobotniej zostało przyjętych dwoje nowych członków Rycerstwa Niepokalanej.
Listopad
Spotkanie wspólnoty
temat: O duszach czyścowych i sposobach pomagania im. Odpusty i ich znaczenie.
Rycerze rozpoczynają Nowennę przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP.
Grudzień
Godzina Łaski- Rycerze biorą udział w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem prosząc o łaski potrzebne dla naszej parafii, ojczyzny i całego świata.
Spotkanie wspólnoty
temat: Niepokalane poczęcie NMP.
Spotkanie opłatkowe Rycerstwa i członków Róży Różańcowej Niepokalanej.
Udział rycerzy oraz członków Róży Różańcowej Niepokalanej we Mszy Św. wraz z pocztem sztandarowym ku czci Niepokalanego poczęcia NMP.-We wszystkie pierwsze soboty miesiąca odbywają się Msze Św. w intencji wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej z udziałem pocztu sztandarowego. Następnie jest adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z Różańcem Św. wyngradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi. Nabożeństwo kończy się nabożnym ucałowaniem relikwii św. Maksymiliana.
-W każdy czwartek o 7:30 prowadzimy Różaniec w intencji kapłanów i młodzieży.
-Prowadzimy Kronikę działalności Rycerstwa.
-Prowadzimy stronę internetową: www.mi.opole.pl
-Rycerze są apostołami gazetek Rycerza Niepokalanej, Rycerza Młodych, Małego Rycerzyka.
-Rozdawane są Cudowne Medaliki wśród wiernych, także w innych kościołach, wśród chorych, dzieci i młodzieży.
-Wzrastamy w duchu przez rozważanie Pisma Świętego.Pism Św. Maksymiliana, Encyklik Papieskich i innych dokumentów Kościoła.

Sporządziła: prezes Elżbieta Nestorowicz
Zatwierdził: opiekun ks. Sławomir Kwiatkowski
Sekretarz: Barbara Sowińska
Komisja rewizyjna: Wiesława Zysk
Doradca: Wioletta Apolinarska