Sprawozdanie
Dodano 25.05.2008r. przez: Elżbieta
Opole 8 04 2008r.
Sprawozdanie
z działalności MI 2 w Opolu przy parafii św. Jacka w roku 2007
-W dniach 16-17 czerwca gościmy w naszej parafii Prezesa Narodowego MI ojca Ryszarda Żubera, który w tych dniach głosi kazania o wartości oddania się i zawierzenia Niepokalanej na wzór świętego Maksymiliana.

-W dniu 17 czerwca 2007r. powstaje w naszej wspólnocie parafialnej Rycerstwo Niepokalanej, której opiekunem został ksiądz Jacek Chromniak.

-14 sierpnia odbywamy pielgrzymkę do Harmęży i do obozu w Auschwitz aby uczcić 66 rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbe.

-W pierwsze soboty miesiąca Rycerze Niepokalanej adorują Najświętszy Sakrament oraz odmawiają część Różańca aby wynagradzać Niepokalanej za grzechy nasze i całego świata.

-W pierwsze soboty jest odprawiana Msza święta w intencji Rycerstwa Niepokalanej.

-Pogłębiamy wiedzę na temat wzrostu duchowego poprzez czytanie Rycerza Niepokalanej oraz zachęcamy do czytania Rycerza Młodych, Małego Rycerzyka i Informatora.

-Rozdajemy Cudowne medaliki szczególnie chorym i cierpiącym.

-Objęliśmy naszych księży modlitwą i utworzyliśmy cztery Margaretki.

-Wzięliśmy udział w ''godzinie łaski'' aby wypraszać potrzebne łaski dla całego świata.

-Odbyło się pięć spotkań na których poruszaliśmy tematy:

-Rycerstwo Niepokalanej- cel, środki, zadania.

-Wzrastamy w świętości ze świętym Maksymilianem:życie, działalność, duchowość.

-Odpusty, ich znaczenie i warunki ich uzyskania.

-Sny i ich znaczenie w życiu świętych i proroków w oparciu o Pismo Święte i życiorysy świętych.

-Animatorka Elżbieta Nestorowicz udziela wywiadu dla lokalnego Radia Plus o działalności MI 2

-Rok zakończyliśmy spotkaniem opłatkowym

Sporządziła animatorka: Elżbieta Nestorowicz