Nowenna do Ducha Świętego
Dodano 14.05.2012r. przez: Elżbieta
Zapraszamy do odmówienia Nowenny do Ducha Świętego.

Koronka ku czci Ducha Świętego
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.

Wierzę w Boga Ojca...

Wezwanie Ducha Świętego

Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty
światła Twego strumień
Przyjdź Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich
przyjdź, światłości sumień
O najmilszy z Gości, słodka serc radości,
słodkie orzeźwienie
W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą
w płaczu utulenie
Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza
poddaj swej potędze
Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia
jeno cierń i nędze
Obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę,
ulecz serca ranę
Nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde,
prowadź zabłąkane
Daj twoim wierzącym, Tobie ufającym
siedmiorakie dary
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa,
daj szczęścia bez miary.

1 Bądź uwielbiony, Boże, Duchu Święty
i przyjdź do nas w darze mądrości
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
2 Bądź uwielbiony, Boże, Duchu Święty
i przyjdź do nas w darze rozumu
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
3 Bądź uwielbiony, Boże, Duchu Święty
i przyjdź do nas w darze rady
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
4 Bądź uwielbiony, Boże, Duchu Święty
i przyjdź do nas w darze męstwa
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
5 Bądź uwielbiony, Boże, Duchu Święty
i przyjdź do nas w darze umiejętności
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
6 Bądź uwielbiony, Boże, Duchu Święty
i przyjdź do nas w darze pobożności
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała ojcu...
7 Bądź uwielbiony, Boże, Duchu Święty
i przyjdź do nas w darze bojaźni Bożej
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Ześlij Ducha Twego Panie, a powstanie życie
i odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się
Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.

Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego
Módl się za nami.

Codzienne ofiarowanie się Duchowi Świętemu

Boże Duchu Święty, słodka miłości Ojca i Syna. Aby całkowicie należeć do Ciebie, oddaję Ci teraz i na zawsze moje serce, moje ciało i duszę, moje siły i zdolności, moje cierpienia i radości, moje życie i śmierć. Oddaję Ci też wszystkich, którzy są mi drodzy i wszystko czym jestem i co posiadam, abyś Ty sam mógł tym rozporządzać i panować nade mną swoją miłością, teraz i w wieczności. Amen.