Świadectwo z pielgrzymki do tronu Pani Jasnogórskiej autorstwa rycerki Wioli i Danusi
Dodano 06.08.2012r. przez: Elżbieta
30 lipca 2012 roku wyruszyliśœmy na XXXVI Opolską Pielgrzymkę Pieszą na Jasną Górę. Przy koœściele pw. Śœw. Jacka w Opolu ordynariusz Opolskiej Diecezji, biskup Andrzej Czaja, pobłogosławił wszystkich pielgrzymów życząc nam szcz궜liwego dotarcia na Jasną Górę, do Częstochowy. Naszą grupą była "„Żółta 1", a opiekunem był ks. Wojciech z Ozimka. Wielką pomocą i wsparciem dla naszego opiekuna i dla naszej grupy był ks. Marcin Ogiolda. Z naszej wspólnoty wyruszyły cztery rycerki: Lidzia, Wiesia, Danusia i Wiola. Każda z nas niosła do Maryi swoje własne intencje, intencje tych, którzy nam je powierzyli, ale też nie mogłyśœmy zapomnieć o naszym Rycerstwie Niepokalanej. Poprzez modlitwę różańcową prosiłyśœmy naszą Mateńkę o łaski potrzebne dla naszego opiekuna i dla naszej wspólnoty, a także dziękowałyœśmy za opiekę nad nami.
Droga pielgrzymkowa do Maryi nie była łatwa, ale w pokonywaniu tego trudu pomagało nam wielu ludzi okazując nam swoje dobre serce i pomoc. Dziękując Panu Bogu za ich dobro modliliśœmy się o zdrowie i błogosławieństwo dla nich i ich rodzin. Wielkim wsparciem w tym pielgrzymowaniu były siostry, które prowadziły studio muzyczne. Swoim pięknymi głosami zachęcały wszystkich do uczestnictwa w modlitwie poprzez śœpiew. Wiele konferencji prowadzonych w drodze przez księży budziło nasze sumienia. W moje serce najbardziej zapadła homilia wygłoszona podczas mszy w Zborowskiem przez opiekuna całej pielgrzymki, wspomnianego już ks. Marcina Ogioldę, na temat historycznego kazania ks. Piotra Skargi. Mimo, że minęło pięć wieków od czasu, kiedy było ono wygłaszane w Sejmie, nic nie straciło ze swojej aktualnośœci. A było to prawdziwe wołanie o czystośœć serc i uczciwoœść dla rządzących i o utrzymanie polskoœści dla poddanych.
Muszę również wspomnieć, że w naszym pielgrzymowaniu towarzyszyła nam błogosławiona Karolina Kózkówna, która została ustanowiona patronką Ruchu Czystych Serc oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jej relikwie niesione przez naszych braci zostały nam udostępnione do ucałowania, a o jej życiu i bohaterskiej, męczeńskiej śœmierci opowiedział nam ks. Marcin.
W sobotę, czwartego sierpnia, szcz궜liwi i z uśœmiechem, mimo zmęczenia, otartych nóg i pęcherzy dotarliśœmy przed obraz naszej Pani Jasnogórskiej, aby pokłonić się Jej, oddać hołd i podziękować za pomoc okazaną nam w drodze. Nie mamy wątpliwośœci, że gdyby nie Jej łaski i pomoc naszych patronów i śœwiętych, nie dalibyśœmy rady dojśœć o własnych, ludzkich siłach. Następnie wszyscy pielgrzymi uczestniczyli w dziękczynnej mszy polecając Matce Bożej wszystkie swoje wypowiedziane i niewypowiedziane intencje. Mszy śœwiętej przewodniczył i kazanie wygłosił biskup Andrzej Czaja. Wszyscy uczestnicy tego pątniczego szlaku byli bardzo wdzięczni naszemu biskupowi za spotkania, towarzyszenie nam i podtrzymywanie sił w drodze do Matki ŒŚwiętej.
W tym krótkim śœwiadectwie uczestnictwa w pięknej pielgrzymce na Jasną Górę pragnę podziękować wszystkim, którzy nas wspierali swoimi codziennymi modlitwami i ofiarowanymi w naszej intencji Eucharystiami. Bóg Wam zapłać kochane siostrzyczki.