Intencje dla Róży Niepokalanej na 2013 rok
Dodano 02.01.2013r. przez: Elżbieta
Styczeń
Za kraje dotknięte wojną, aby poniechały przemocy i rozwiązały konflikty na drodze pojednania
Luty
Za podejmujących działalność charytatywną, aby cierpliwie i z miłością służyli potrzebującym
Marzec
Za papieża, biskupów, kapłanów, aby ich apostolski trud przynosił błogosławione owoce
Kwiecień
O ducha mądrości i rozumu dla rządzących,by umieli gospodarować dobrami kraju i wspierać jego rozwój
Maj
Za zagubionych, niewierzących, aby otworzyli swe serca dla Boga i przyjęli jego miłość
Czerwiec
Aby Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi przemieniały nasze życie
Lipiec
Za rodziny, aby wzajemna miłość pomagała im przezwyciężać wszelkie trudności
Sierpień
O uwolnienie od nałogów, uzależnień i depresji
Wrzesień
Za nauczycieli i wychowawców, aby byli otwarci na Bożą mądrość
Październik
Za wspólnoty Maryjne, aby czerpały moc z modlitwy i sakramentów
Listopad
Abyśmy w każdej chwili byli gotowi na przyjście Pana
Grudzień
Za kobiety oczekujące dziecka, aby z ufnością przyjęły nowe życie
Życzymy pobożnej modlitwy w radości i skupieniu.