Świadectwo ze Spotkania liderów w Centrum Kolbiańskim w Harmężach - X 2013 r.
Dodano 07.11.2013r. przez: Elżbieta
W dniach 25-27 października odbyło się spotkanie formacyjne dla liderów i sympatyków Rycerstwa Niepokalanej w Centrum Kolbiańskim w Harmężach. Z naszej wspólnoty z Opola przybyło pięć osób pragnących osobistej formacji. Podczas spotkania zostały zaprezentowane ciekawe konferencje. Pierwszą konferencję pt. "Święty Maksymilian patronem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka", wygłosił o. Tadeusz Kula, Prowincjonalny Moderator Ruchu Światło Życie. Dwie młode osoby, które towarzyszyły ojcu dały świadectwo przynależności do tego ruchu. Opowiadały jak złożyły przyrzeczenia do życia w trzeźwości ofiarowując to i modlitwę o uwolnienie z nałogów uzależnionych bliskich czy całkiem obcych. Niektórzy zachęceni tym świadectwem zabrali deklarację wyrażając chęć przystąpienia do krucjaty.
Następny temat: "Rycerze u Stóp Krzyża" przygotowała prezes MI z Krosna, pani Irma Szott. Wyjaśniła nam ideę tej wspólnoty, która powstała 31 maja 1983 roku w USA mieście Marytown, zwanym amerykańskim Niepokalanowem. Wyrosła na łonie Rycerstwa Niepokalanej i jest jak duchowa straż przednia Rycerstwa Niepokalanej. Dowiedzieliśmy się o założycielu Szymonie Kaczmarku, który pierwszy ofiarował swe cierpienia będąc przykuty do łóżka, gdyż chorował na raka. Idąc za jego przykładem, 16 starszych franciszkanów konwentualnych również ofiarowało swe cierpienia za Rycerstwo Niepokalanej. Było to pragnieniem świętego Maksymiliana, które wyraził w liście do Floriana Koziury. Święty Maksymilian był człowiekiem cierpienia i doceniał jego wartość w zdobywaniu dusz dla Niepokalanej. Temat jest bardzo aktualny i będziemy go realizować we własnych wspólnotach.
"Maryja Matka Miłosierdzia" to temat przedstawiony przez księdza Jacka Pędziwiatra, Asystenta MI Dieciezji Bielsko Żywieckiej. Przy precyzyjnym wyjaśnianiu znaczenia poszczególnych elementów ikony Maryi mogliśmy kontemplować Jej piękno oraz rozważać w sercu Jej cnoty.
Ostatni temat to: "Obrona życia – idea św. Maksymiliana".
Inżynier Antoni Zięba znany i ceniony za liczne inicjatywy ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci przedstawił strategię obrońców życia człowieka.Warto tu wspomnieć o Krucjacie Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Wszelkie informacje można zdobyć na stronie www.krucjata.org . Otrzymaliśmy też wiele materiałów informacyjnych, z którymi zaznajomimy nasze wspólnoty. Dziękujemy ojcu Piotrowi i wszystkim, którzy przyczynili się do tego spotkania.
Zjazd był bardzo owocny, a sympatycy Maksymiliana, którzy przybyli do Harmęży zapragnęli wstąpić do Rycerstwa, by służyć Niepokalanej w zbawianiu świata. Ojciec Piotr Cuber dokonał uroczystego przyjęcia nowych rycerzy Niepokalanej ku uciesze nas i całego Nieba.