Droga Krzyżowa w Brzezince 2014
Dodano 18.11.2014r. przez: Elżbieta
Wieloletnią tradycją stało się, że w pierwszą niedzielę po liturgicznym wspomnieniu Wszystkich Wiernych Zmarłych, na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady Birkenau, tysiące wiernych z całej Polski uczestniczy w Drodze Krzyżowej. W tym roku na „Golgotę naszych czasów” przybyło ok. 3 tysięce pielgrzymów.W niedzielę 9 listopada o godz. 14.00 spod Bramy Śmierci KL Birkenau wyruszyli wierni, aby modlić się w intencji ofiar hitlerowskich obozów i sowieckich gułagów. Wielki drewniany krzyż na poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej nieśli za zmianę górnicy, strażacy, reprezentanci wspólnot parafialnych oraz samorządowcy.Wspólna modlitwę rozpoczął Ks. Józef Święcicki, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Brzezince przypominając, że modlitwa w miejscu kaźni i męczeństwa tylu niewinnych osób zbiega się w tym roku z Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
Nabożeństwo poprowadził ks. prałat Józef Niedźwiedzki, proboszcz parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu, przywołaniem słów: „Nie mogłem tutaj nie przybyć” wypowiedzianych przez dwóch wielkich papieży ostatnich lat: Jana Pawła II i Benedykta XVI, podczas wizyty na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.Tegoroczne rozważania przygotowali członkowie Oświęcimskiego oddział KIK z parafii św. Maksymiliana. Podczas rozważań przywoływano postaci bohaterów obozowej gehenny: Stanisławę Leszczyńską, rtm. Witolda Pileckiego, św. Teresę Benedyktę od Krzyża i św. Maksymiliana M. Kolbego.
Na zakończenie nabożeństwa wszystkim uczestnikom i organizatorom podziękował dziekan dekanatu Oświęcimskiego ks. prałat Krzysztof Straub. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zakończyła Msza święta w kościele parafialnym w Brzezince.Tradycja nabożeństw Drogi Krzyżowej na terenie byłego obozu Birkenau sięga czasów sprzed wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Inicjatorem były Kluby Inteligencji Katolickiej z Oświęcimia i Krakowa. Droga Krzyżowa na terenie KL Birkenau odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę po liturgicznym wspomnieniu Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Tekst: o. Piotr Cuber OFMConv
Zdjęcia: J. Mickiewicz