Intencje dla Róży Niepokalanej na 2015 rok
Dodano 01.01.2015r. przez: Elżbieta
Styczeń
Za jedność chrześcijan.

Luty
Aby Wielki Post był czasem przygotowania do zjednoczenia z Bogiem.

Marzec
Aby osoby konsekrowane tak jak Maryja były gotowe do słuchania wszystkiego co Boże.

Kwiecień
Aby osoby konsekrowane były prawdziwymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.

Maj
Aby podejmowane dzieła i życie osób konsekrowanych były miejscem działania Ducha Świętego.

Czerwiec
Aby każdy wierzący był otwarty na braci i siostry innych narodowości i religii.

Lipiec
Aby osoby konsekrowane, dzięki dostrzeganiu potrzeb ubogich i najmniejszych były znakiem i proroctwem dla świata.

Sierpień
Aby męczeństwo św. Maksymiliana było wzorem dla osób konsekrowanych w całkowitym oddaniu się Bogu.

Wrzesień
Aby każdy chrześcijanin zwracał uwagę na ochronę środowiska naturalnego, które jest dziełem Boga.

Październik
O pokój na świecie.

Listopad
Aby osoby konsekrowane wskazywały drogę prowadzącą do Królestwa Niebieskiego.

Grudzień
Aby osoby konsekrowane niosły światło Chrystusa, tam gdzie panuje zwątpienie i zniechęcenie.