Sprawozdanie z działalności Rycerstwa Niepokalanej przy parafii św. Jacka w Opolu w 2014 roku.
Dodano 13.01.2015r. przez: Elżbieta
Sprawozdanie z działalności Rycerstwa Niepokalanej przy parafii św. Jacka w Opolu w 2014 roku.

Styczeń
Spotkanie formacyjne wspólnoty pt. "Ubodzy słudzy Pana jesteśmy na służbie ubogich".

Luty
Spotkanie formacyjne wspólnoty pt. "Ubodzy słudzy Pana jesteśmy na służbie ubogich".

Marzec
Spotkanie formacyjne wspólnoty pt. "Ubodzy słudzy Pana jesteśmy na służbie ubogich".

Kwiecień
Spotkanie formacyjne wspólnoty pt. "Ubodzy słudzy Pana jesteśmy na służbie ubogich"
Pielgrzymka organizowana przez Rycerstwo Niepokalanej na kanonizację dwóch papieży. W uroczystościach uczestniczyły dwie osoby z naszej wspólnoty.
Nowenna do Bożego Miłosierdzia dla chętnych.

Maj
Ślubowana piesza pielgrzymka wraz z pocztem sztandarowym do Lędzin.
Spotkanie formacyjne wspólnoty: "Ubodzy słudzy Pana jesteśmy na służbie ubogich".
4 maja rycerze biorą udział w uroczystościach 750-lecia Zakonu Franciszkańskiego; wraz z pocztem sztandarowym bierzemy udział w nabożeństwie oraz w procesji z figurą Matki Bożej Loretańskiej.
Nowenna do Ducha Św. dla chętnych.
Dni Kolbiańskie w Centrum Kolbiańskim w Harmężach. Udział wzięły dwie osoby.
Pielgrzymka seniorów MI do Niepokalanowa, w drodze powrotnej na Jasną Górę, gdzie wzięliśmy udział w śpiewie Akatystu i Apelu Jasnogórskim. Udział wzięło 50 osób.

Czerwiec
Spotkanie formacyjne wspólnoty: Ubodzy słudzy Pana jesteśmy na służbie ubogich.
Wiosenne spotkanie liderów w Centrum Kolbiańskim w Harmężach. Udział wzięły dwie osoby.

Lipiec
Rekolekcje dla dorosłych w Centrum Kolbiańskim w Harmężach. Z naszej wspólnoty udział wzięło 5 osób.

Sierpień
Udział w uroczystościach 73. rocznicy śmierci Maksymiliana Kolbego w Harmężach oraz w pieszej pielgrzymce do Oświęcimia. Wraz z pocztem sztandarowym udział wzięło 35 osób.
Udaliśmy się również do Przeprośnej Górki, do Sanktuarium Ojca Pio. Tam w plenerze odprawiliśmy Drogę Krzyżową w naszych intencjach, a następnie udaliśmy się do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, gdzie wzięliśmy udział w nabożeństwie oraz w indywidualnym błogosławieństwie Relikwiarzem Krwi Chrystusa.
Rekolekcje młodzieżowe w Harmężach. Udział wzięła jedna osoba.
Udział w czuwaniu nocnym w Sanktuarium MB Fatimskiej, w Turzy Śl. Z naszej wspólnoty czuwało sześć osób.Wrzesień
Spotkanie formacyjne wspólnoty. Temat: Pokora.
Rekolekcje "Z Maryją do Nieba" z franciszkaninem o. Janem Pawłem. Udział wzięło 7 osób.

Październik
Spotkanie formacyjne. Temat: Pokora i modlitwa o pokorę oraz materiały formacyjne.
Marsz świetych w Opolu. Z naszej wspólnoty, wraz z relikwiami św Maksymiliana i św. Jacka udział wzięły cztery osoby.
Jesienne spotkanie liderów w Niepokalanowie; udział wzięły trzy osoby.

Listopad
Spotkanie formacyjne. Temat: Pokora z litanią o pokorę.
Jesienne spotkanie liderów w Harmężach, a po spotkaniu Droga Krzyżowa w Brzezince; udział wzięło 5 osób.
Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP dla chętnych.

Grudzień
Godzina łaski; nasza wspólnota przygotowała oraz prowadziła modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, prosząc o łaski dla całego świata.
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia bierzemy udział wraz z pocztem sztandarowym we Mszy św., a następnie spotkaniu opłatkowym, na którym składamy sobie życzenia, dziękujemy księdzu za duchową opiekę i Matce Najświętszej za to, że wybrała nas do tego, aby Jej służyć z gorącym sercem i dziecięcą ufnością.

Ponadto:
w każdą pierwszą sobotę miesiąca wraz z pocztem sztandarowym uczestniczymy we mszy św. w intencji Rycerstwa Niepokalanej, a następnie, przed wystawionym Przenajświętszym Sakramentem, odmawiamy Różaniec święty wynagradzający Matce Najświętszej za wszelkie zniewagi zadane Jej Niepokalanemu Sercu. Nabożeństwo kończymy nabożnym ucałowaniem relikwii naszego patrona – św. Maksymiliana.
W każdy czwartek o godz. 7:30 rycerze prowadzą różaniec za kościół i kapłanów.
W każdą sobotę, oprócz pierwszych, odmawiamy różaniec za ojczyznę i młode pokolenie.
W święta kościelne uczestniczymy wraz z pocztem sztandarowym we Mszach świętych.
Wiele osób z naszej wspólnoty przystąpiło do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Jesteśmy apostołami gazetek Rycerza Niepokalanej, Rycerza Młodych oraz Małego Rycerzyka.
Jesteśmy apostołami Cudownego Medalika, w naszej parafii zawsze można otrzymać poświęcony medalik z modlitwą do Matki Bożej Cudownego Medalika.
Prowadzimy własną stronę internetową o adresie www.mi.opole.pl, na której umieszczamy wszelkie informacje, świadectwa i zdjęcia z życia naszej wspólnoty.
Prowadzimy także Kronikę, w której umieszczamy zdjęcia z naszych pielgrzymek i rekolekcji.
Wspólnota wzięła udział w zbiórce dla Fundacji Głos dla życia promującej w środowiskach szkolnych Małego Jasia, a także w akcji pomocy dla matki samotnie wychowujacej dzieci.
.

Sprawozdanie sporządziła Elżbieta Nestorowicz
Zatwierdził ks. Krzysztof Niebudek, opiekun wspólnoty
Sekretarz: Barbara Sowińska