Świadectwo z rekolekcji "Aktualizacja wiary" w Harmężach.
Dodano 17.07.2016r. przez: Elżbieta
Aktualizacja wiary -świadectwo z rekolekcji w Harmężach

W lipcu po raz kolejny uczestniczyliśmy w rekolekcjach przygotowanych dla Rycerzy Niepokalanej i sympatyków duchowości Maryjnej i Kolbiańskiej przez naszego opiekuna diecezjalnego ojca dr. Piotra Cubera.
Warto było pojechać do Centrum św Maksymiliana w Harmężach, aby usłyszeć i rozważać słowa mówiące o aktualizacji wiary w moim życiu.
Słuchając konferencji o. Piotra mogłam sobie odpowiedzieć na pytania:
Czy pozwalam Jezusowi rozlewać miłość i kochać innych w moim sercu, tak by oni pragnęli stawać się lepszymi?
Czy blokuje mnie niechęć do bliźniego, ciężko przezwyciężyć mi trudności, a może dopadła mnie niechęć do spraw Bożych?
Co uczynić gdy dotknie mnie kryzys?
Co zrobić aby rozwinęły się we mnie nadnaturalne więzi miłości, by miłość zapuściła korzenie?
Czy jest we mnie tyle pokory, bym była mała i bezradna, aby przyjmować miłość Chrystusa przez wiarę?
Podczas tego świętego czasu rekolekcji próbowałam odpowiedzieć sobie na te i inne pytania.
I tak rozważając ten temat uświadomiłam sobie , że tylko od stopnia mojej wiary zależy moc miłości. Jezus chce mnie obdarzać swoją miłością, chce przeze mnie mówić, działać, kochać.
Uczestnictwo w codziennej Eucharystii, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, posty i modlitwa otwierają mnie na miłość Chrystusa. Pozwalam mu na to, aby On we mnie myślał, budził we mnie swoje pragnienia, by one stawały się moimi pragnieniami, by On kształtował we mnie swe oblicze, bym stawała się kanałem Bożej łaski, bym patrząc na otaczający mnie świat oczami Jezusa dostrzegała bliźnich.
Maryja osiągnęła najwyższe wyżyny wiary, nadziei i miłości i Ona jest moją przewodniczką na drodze wiary. To Ona oświeca mój umysł czystą wiarą. to Ona mi pomaga wierzyć w Boże prowadzenie, bo tylko wtedy uczę się wypełniać Wolę Bożą. To Ona uczy mnie słuchać i zachowywać Słowo Boże w moim sercu. Maryja troszczy się o mój wzrost duchowy, ma moc przemieniać i oczyszczać czystością swego Serca tych, którzy Jej Sercu zostali ofiarowani. Maryja jest doskonałością w działaniu i modlitwie. To dzięki modlitwie Różańcowej mogę rozważać tajemnice życia Maryi i Jej Syna Jezusa Chrystusa. Kontemplacja tych tajemnic pozwala mi czerpać radość i moc płynącą z modlitwy i dzielić się tymi cudami z innymi.
Rycerka Niepokalanej Elżbieta Nestorowicz