Intencje dla Róży NMP Niepokalanej na 2018 rok
Dodano 02.01.2018r. przez: Elżbieta
Styczeń
O pokój na świecie
Luty
Aby chrześcijanie na całym świecie mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności
Marzec
O rozeznanie duchowe indywidualne i wspólnotowe
Kwiecień
O łaskę świętości dla kapłanów
Maj
Abyśmy umieli żyć w poszanowaniu prywatności i odmienności drugiego człowieka
Czerwiec
Aby członkowie Rycerstwa Niepokalanej byli użytecznymi narzędziami w ręku NMP Niepokalanej
Lipiec
Aby każdy kogo inspiruje Maksymilian za jego przykładem rozsiewał miłość, która jest twórcza
Sierpień
Aby przykład Maksymiliana pomagał każdemu rycerzowi Niepokalanej poszukiwać nowych sposobów ewangelizacji
Wrzesień
Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie
Październik
Aby modlitwa była źródłem miłości do Boga i ludzi
Listopad
Abyśmy całym swym życiem przygotowali się na spotkanie po śmierci z Jezusem Chrystusem
Grudzień
Abyśmy jak Maryja umieli przekazywać piękno i znaczenie macierzyństwa