Sprawozdanie z działalności MI za rok 2008
Dodano 22.12.2008r. przez: Elżbieta
Sprawozdanie
z działalności wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej przy parafii św. Jacka w Opolu w roku 2008.
Rok obchodziliśmy pod hasłem:Tylko miłość jest twórcza.
Styczeń
- spotkanie na temat: Kierownictwo duchowe jako niezastąpione narzędzie w realizacji celu życia jakim jest świętość. Temat przygotował i wygłosił ks.Jacek Chromniak.
Luty
- spotkanie pt. Okultyzm, magia, czary, spirytyzm. Temat przygotowała w oparciu o Pismo Święte, Elżbieta Nestorowicz
- na Górze Tabor w Ziemii Świętej odbyła się Msza św. dziękczynna w intencji Rycerstwa Niepokalanej i jego opiekuna.
Marzec
- 29.02 - 02.03 odbyły się Dni Kolbiańskie pod hasłem: św. Paweł i św. Maksymilian apostołowie nadziei i miłości. Udział wzięła Elżbieta Nestorowicz.
- spotkanie pod hasłem: Ujrzałem święte miasto Jeruzalem. Projekcja filmu, zdjęć i pamiątek z ojczyzny Jezusa.
Kwiecień
- spotkanie z egzorcystą ks.Januszem Czenczekiem. W spotkaniu udział wzięli ks. Jacek Chromniak, Wiesława Rataj i Elżbieta Nestorowicz. Zostały zakupione i rozprowadzone książeczki pt. Satanizm u nastolatków ks. Włodzimierza Cyrana.
- wspólnota dokonuje wyboru zarządu MI w Opolu, którego prezesem zostaje wybrana Elżbieta Nestorowicz.
- spotkanie na którym został przedstawiony temat: Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy opracowany na podstawie książki ks. Zygmunta Skarżyńskiego. Temat wygłosiła Elżbieta Nestorowicz.
- 25- 27 kwiecień - Zjazd animatorów i prezesów kół MI w Niepokalanowie na temat prowadzenia wspólnot parafialnych i grup religijnych. Udział wzięła Elżbieta Nestorowicz
Maj
- Po Mszy św. Prymicyjnej na ręce ks. Grzegorza Dominika została ofiarowana piękna stuła wraz z życzeniami od wspólnoty MI.
- 17 maja odbyła się pielgrzymka do Niepokalanowa, gdzie na ręce ks. Jacka Chromniaka zostały ofiarowane relikwie św. Maksymiliana przez prezesa narodowego o.Ryszarda Żubera oraz gwardiana o. Stanisława Piętkę. Ponadto obejrzeliśmy Panoramę Tysiąclecia, Misterium Męki Pańskiej, Muzeum św Maksymiliana.
- w maju odbyła się piesza pielgrzymka parafialna do Lędzin, w której udział wzięły również rycerki.
- w pieszej pielgrzymce do Kamienia Śląskiego udział wzięły rycerki Wiesława i Elżbieta .
Czerwiec
- w Gdańsku odbyły się rekolekcje z Aleksandrem Posackim znanym filozofem, znawcą demonologii, problematyki okultyzmu, ezoteryzmu, publicystą na temat zagrożeń duchowych. Udział wzięła Elżbieta Nestorowicz.
- intronizacja relikwii św. Maksymiliana w naszej parafii, w której udział wzięli również zaproszeni goście z Wrocławia, Kościelisk, Zawadzkiego, Głogówka oraz przedstawiciele Trzeciego Zakonu Świeckich z o. Mironem. Spotkanie zakończyło się wspólną agapą, którą przygotowały nasze niezawodne rycerki.
- odbyła się wystawa poświęcona św. Maksymilianowi pt. Śladami świętego Maksymiliana, podczas której można było obejrzeć kronikę działalności Rycerstwa w naszej parafii.
- uroczystość 25 lecia koronacji obrazu Matki Bożej Opolskiej w katedrze św. Krzyża. Udział wzięły rycerki MI, a Elżbieta Nestorowicz towarzyszyła księdzu Jackowi Chromniakowi w uroczystym odbiorze medalu i świecy pamiątkowej z rąk biskupa Pawła Stobrawy.
- wspólnota pożegnała księdza Krzysztofa Bytomskiego kwiatami i podziękowaniami.
- spotkanie wspólnoty, na którym został przedstawiony temat: Łaska postu, przygotowany przez Elżbietę Nestorowicz.. Posty wg. Katechizmu Kościoła Katolickiego przedstawił ks. Jacek Chromniak.
- została rozpowszechniona książeczka o Adoracji Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinie o. Mateo Bowley.
- Aby ułatwić działalność wspólnoty powstała strona internetowa o adresie www.rycerstwoniepokalanejopole.xt.pl
- Z okazji urodzin ks. Jacka powstała nowa Margaretka w jego intencji.
Lipiec
- rekolekcje w Harmężach z udziałem prof. Claude R. Fostera amerykańskiego autora nowej książki o Maksymilianie pt. "Rycerz Maryi". i aktorki prof. Jadwigi Skupnik, która wykonała monodram Edyty Stein.
- Udział wzięła Elżbieta Nestorowicz
Sierpień
- trzy przedstawicielki wspólnoty wzięły udział w pieszej pielgrzymce do Częstochowy także w intencji Rycerstwa.
Wrzesień
- spotkanie którego tematem była : Modlitwa wstawiennicza. Temat w całości przygotował i przedstawił ks. Jacek Chromniak.
- na stronach internetowych ukazało się świadectwo z działalności naszej wspólnoty.
- wspólnota wrocławska zorganizowała pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej, Dukli, Komańczy, Krakowa, Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczestniczyły w niej także osoby z Opola.
Październik
- spotkanie na którym, poznaliśmy rady św. Moniki w wychowaniu trudnych dzieci.
- w Medjugorie odbyły się rekolekcje franciszkańskie: Post, modlitwa, milczenie, w których udział wzięła Elżbieta Nestorowicz.
- w Medjugorie odbyła się Msza św. w intencji naszej wspólnoty oraz jej opiekuna o potrzebne dla nas łaski.
- uzupełniliśmy wiadomości o odpustach - Odpust zupełny.
Listopad
- w Niepokalanowie 7- 9 listopad odbyło się IV Zgromadzenie Narodowe Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej w Polsce. Udział wzięła Elżbieta Nestorowicz.
- przedstawicielki wspólnoty Wiesława, Maria i Elżbieta złożyły życzenia urodzinowe proboszczowi Hubertowi Chudobie, życząc mu opieki aniołów na drodze do świętości.
- w Harmężach odbyły się rekolekcje formacyjne dla animatorów oraz prezesów, udział wzięły Elżbieta Nestorowicz i Wiesława Rataj. spotkanie, na którym ksiądz Jacek Chromniak przedstawił temat : Tajemnica adoracji.
- rycerka Zosia Kupińska przedstawiła temat misji i adopcji dziecka na odległość, po czym rozdała materiały dotyczące tego tematu.
- w Niepokalanowie odbyła się Msza św. dziękczynna z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla naszego opiekuna księdza Jacka.
- 23 listopada w Kościeliskach zostały wręczone relikwie św. Maksymiliana przez gwardiana o. Stanisława Czerwonkę. Po Mszy św. odbyło się uroczyste przyjęcie z obiadem i słodkościami. Oprócz przedstawicieli z innych wspólnot, udział wzięła także delegacja z Opola
Grudzień
- udział w "Godzinie Łaski", aby wypraszać łaski dla całego świata
-spotkanie opłatkowe, na którym przy poczęstunku przygotowanym przez nasze rycerki, po
pięknej modlitwie proboszcza Huberta Chudoby, który zaszczycił nas swoją obecnością złożyliśmy sobie życzenia świąteczne.
-księdzu Jackowi w dowód wdzięczności za opiekę i trud pielgrzymowania w drodze do Nieba, ofiarowaliśmy książkę "Rycerz Maryi" z osobistą dedykacją prof. Claude R. Fostera.
- rycerze ofiarowali kosz słodyczy dla dzieci samotnych matek wraz z życzeniami świątecznymi.
Ponadto
- rycerze rozdają cudowne medaliki, szczególnie wśród chorych i cierpiących w szpitalach, a także są apostołami gazetki Rycerz Niepokalanej, Rycerza Młodych, Małego Rycerzyka, które także są rozdawane w szpitalach.
- rycerze korzystają z odpustów ustanowionych dla MI,
- wzrastają duchowo poprzez czytanie Pisma Świętego, życiorysów świętych, książek pogłębiających wiedzę na temat duchowości.
- w pierwsze soboty miesiąca odprawiana jest Msza św. w intencji Rycerstwa Niepokalanej, a następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu z odmówieniem części radosnej Różańca św. nabożeństwo kończy się ucałowaniem relikwii św. Maksymiliana.
- została założona Księga Intencji Modlitewnych.


Sprawozdanie sporządziła prezes MI - Ełżbieta Nestorowicz