Materiały formacyjne na rok 2019
Dodano 05.01.2019r. przez: Elżbieta
"Ze Świętą Bożą Rodzicielką weszliśmy w Nowy Rok 2019.
Prosimy Ją o opiekę nad nami, naszymi rodzinami i bliskimi oraz naszymi wspólnotami.
Pamiętamy również Jej słowa skierowane do nas w Kanie: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie...
Pragnąc wypełnić testament Matki pragniemy podjąć kolejny rok formacji we wspólnotach Rycerstwa Niepokalanej.
Z pomocą będą nam przychodzić, jak od 10 lat, Materiały Formacyjne z rozważaniami miesięcznych intencji."
o. Piotr Cuber

Intencje modlitewne na rok 2019
Kalendarium Centrum św. Maksymiliana w Harmężach
Materiały formacyjne styczeń 2019