Intencje dla Róży NMP Niepokalanej na 2019 rok
Dodano 20.02.2019r. przez: Elżbieta
Styczeń
Aby Kościół niósł zawsze i wszędzie orędzie pokoju i chrześcijańskiej nadziei.
Luty
Aby Kościół przez modlitwę nieustannie wspierał misyjną działalność swoich członków
Marzec
Aby cały Kościół swoją modlitwą zawsze wspierał Ojca Świętego w jego posłudze.
Kwiecień
Aby cały Kościół modlił się o powołania świętych kapłanów
Maj
Aby oddanie się Maryi było dla chrześcijan motywacją i siłą do wspierania Kościoła
Czerwiec
Aby cały Lud Boży czuł się zaangażowany w pracę misyjną i charytatywną Kościoła
Lipiec
Aby miłość wierzących przełamała podziały i niezgodę
Sierpień
Aby życie i męczeństwo Maksymiliana dawały siły i były światłem dla prześladowanych członków Kościoła
Wrzesień Aby Kościół był światłem dla ludzkości kroczącej w ciemności
Październik
Aby Kościół nieustannie odnawiał i umacniał swoją misyjną gorliwość
Listopad
Aby Maryja była dla każdego wierzącego przykładem miłości i słuchania Słowa Bożego
Grudzień
Aby kontemplacja Bożego Narodzenia odnowiła serce każdego wierzącego