Sprawozdanie z działalności MI za 2009 r.
Dodano 12.01.2010r. przez: Elżbieta
Sprawozdanie z działalności MI w 2009 r.
Rok obchodzimy pod hasłem:
“Życie dla życia”


Styczeń- Spotkanie wspólnoty pt. “Pełnia czasu”.
Luty- Spotkanie wspólnoty pt. ”Powołanie do służby i świętości".
Przyjęcie nowej rycerki Mirosławy.
Rycerka Gienia proponuje pomoc dla wielodzietnego wdowca Przemka.
Marzec- 20-22 marca w Dniach Kolbiańskich w Centrum w Harmężach biorą udział rycerki:
Wiesława, Anna, Mirosława, Elżbieta.
Spotkanie wspólnoty pt. “Powołanie i łaska”.
Podejmujemy Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.
Kwiecień- Spotkanie wspólnoty pt. ”Dziewictwo w ujęciu chrześcijańskim”.
Zjazd Prezesów w Niepokalanowie - udział wzięła prezes Elżbieta Nestorowicz.
Maj- Spotkanie wspólnoty pt. ”Córa Syjonu".
W Niepokalanowie odbyła się Msza Św. w intencji naszej wspólnoty.
Rycerki: Gienia, Maria, Ela, Aniela biorą udział w pieszej pielgrzymce do Lędzin.
Rycerki Elżbieta i Wiesława biorą udział w pieszej pielgrzymce do Kamienia
Śląskiego.
Wiosenne spotkanie liderów w Harmężach - udział wzięła Elżbieta Nestorowicz.
Czerwiec- Spotkanie wspólnoty pt. “Modlitwa Maryi”.
Wspólnota organizuje pielgrzymkę do Sanktuariów Maryjnych w Gidlach, Leśniowie,
Częstochowie.
Wspólnota włącza się w Apostolat Roku Kapłańskiego.
W Kościele MB Bolesnej w Opolu została odprawiona Msza św. w intencji naszego
opiekuna księdza Jacka.
Lipiec- Spotkanie wspólnoty pt. “Błogosławieństwo i przekleństwo”.
Rekolekcje w Harmężach, w których udział wzięły: Elżbieta i Eugenia.
Sierpień- Dokonujemy zakupu sztandaru.
Odmawiamy Nowennę do św. Maksymiliana.
Pielgrzymka do obozu Auschwitz, aby wziąć udział w obchodach 68 rocznicy śmierci
św. Maksymiliana. Udział wzięło 46 osób.
Wrzesień- Spotkanie wspólnoty pt. Rozważania “Córy Syjonu”.
Październik- Spotkanie wspólnoty pt. ”Nauczycielka pobożności”.
Listopad - Spotkanie wspólnoty pt. ”Arka Przymierza”
Rycerze podejmują Nowennę do Chrystusa Króla Wszechświata.
Rycerki biorą udział w spotkaniu z pisarką Małgorzatą Nawrocką, które dotyczyło
także magii, okultyzmu i innych zagrożeń duchowych.
Grudzień- 8 grudnia w święto Niepokalanego Poczęcia NMP podczas Mszy Św.
dokonaliśmy uroczystego poświęcenia sztandaru. W uroczystości uczestniczyli
goście z Kościelisk, Zawadzkiego, Trzeciego Zakonu Świeckich z o. Mironem i inni.
Odbyła się uroczysta agapa z pysznym poczęstunkiem, w której wzięło udział ok. 50
osób.
13 grudnia nasza delegacja udaje się do Zawadzkiego, aby wziąć udział w uroczystości
poświęconej 30 leciu tej wspólnoty oraz przyjęciu relikwii św. Maksymiliana.
Rycerze podejmują Nowennę przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny.

Ponadto rycerze biorą udział we Mszy św. w intencji Rycerstwa odprawianej w każdą pierwszą sobotę miesiąca a także w adoracji Najświętszego Sakramentu z odmówieniem Różańca świętego i ucałowaniem relikwii.
Prowadzimy stronę internetową o adresie www.mi.opole.pl
1.Dokonujemy wpisów do Księgi Intencji Modlitewnych, po czym w pierwsze piątki prosimy Najświętsze Serce Jezusa w intencjach całej parafii.
2.
Rycerze są apostołami Rycerza Niepokalanej, Rycerza Młodych oraz Rycerzyka Niepokalanej.
Podcza spotkań dokonujemy rozważań tekstów Pisma Świętego, "Pism" świętego Maksymiliana, a także zapoznajemy się z Kazaniami proboszcza z Ars.
Rycerki rozdają Cudowne Medaliki wśród chorych i cierpiących, a także wśród dzieci
Prowadzimy Kronikę działalności naszej wspólnoty..

Sporządziła:
Prezes: Elżbieta Nestorowicz
Zatwierdzili:
Opiekun: Ks. Jacek Chromniak
Sekretarz: Barbara Sowińska
Komisja rewizyjna: Wiesława Zysk
Doradca: Wioletta Apolinarska