IX Dni Kolbiańskie 2010
Dodano 04.03.2010r. przez: Elżbieta
Zaproszenie: IX DNI KOLBIAŃSKIE

W dniach 19-21 marca 2010 w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach odbędą się IX DNI KOLBIAŃSKIE pod patronatem Katedry Kolbiańskiej przy Papieskim Wydziale Teologicznym Świętego Bonawentury - Seraphicum i Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Tadeusza Rakoczego. Hasło tegorocznych Dni Kolbiańskich: „Jestem kapłanem katolickim - Święty Maksymilian, powołanie kapłańskie dzisiaj".


Program

Piątek 19 marca

17.00 Przybycie i zakwaterowanie
18.00 Msza św. - o. Radosław Kramarski OFMConv, Gwardian, Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Rychwaładzkiej
19.00 Przywitanie uczestników i wprowadzenie
21.00 Apel Jasnogórski


Sobota 20 marca

8.00 Jutrznia

9.00 Święty Maksymilian, kapłan: człowiek modlitwy czy działania? - o. dr Piotr Cuber OFMConv, Asystent Prowincjalny MI krakowskiej prowincji franciszkanów, Harmęże

10.30 Maryja, Matka i wzór dla kapłanów XXI wieku - o. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik, OFMConv, Prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Warszawa

14.30 Święty Maksymilian, menedżer Niepokalanej - ks. Jacek Pędziwiatr, Asystent Diecezjalny MI, Bielsko-Biała

Praca w grupach: Czego oczekują dzisiaj świeccy od kapłana?

16.45 Rola kobiety w życiu kapłana, śladami Maryi - dr Małgorzata Duda, Instytut Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków

18.00 Msza św. - o. Grzegorz Bartosik OFMConv


20.30 Historia opowiadana kreską – prezentacja komiksu „Epizody z Auschwitz. Ofiara. Rzecz o św. Maksymilianie Kolbe” - mgr Teresa Wontor - Cichy, Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau oraz twórcy komiksu

Niedziela 21 marca

8.00 Jutrznia

9.00 Kapłani i świeccy: jaka współpraca w głoszeniu Ewangelii dzisiaj? - ks. dr Szymon Drzyżdżyk, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

10.30 Podsumowanie i wnioski

11.00 Msza św. - o. Jarosław Zachariasz OFMConv, Prowincjał krakowskiej prowincji franciszkanów, Kraków


Informacje
Zgłoszenia do 15 marca 2010 r.
Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego
Harmęże, ul. Franciszkańska 13
32 – 600 Oświęcim
tel. 33 844 43 47
mis.kolbe.harmeze@poczta.fm; www.kolbemission.org/pl
harmeze@franciszkanie.pl; www.harmeze.franciszkanie.pl
__________________________________